BMX – Dakota Roche – Nativeland 3 part – Nátřesk nakonec!

Dakota Roche ze sebe vydal všechno a během 9 měsíců dal dokupy tuhle libovou part z Nativeland 3! Doufám, že ostatní party budou podobný síly!