BMX WTF? – Přelítnout foam pit je o život! :-O To nechceš!

Kucí si postavili k foam pitu lanovku, aby se dostali na řáádnou rychlost. Ale mělo to sloužit k tomu, aby ho to vyslalo do foam pitu, ne do dalšího okresu :-D Dopadlo to až neuvěřitelně dobře! Ještě kousek a šel by rovnou na plot :-O